Studenten Net Twente making the net wiki work

Het Syscom-storage project!

Doel

Het opzetten van een betrouwbare centrale data opslag mogelijkheid voor SNT servers.

UT SAN

Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van het UT SAN. Hiervoor zijn fiber channel adapters nodig. In de syscom is besloten hiervan af te zien. De hoofdreden hiervoor is dat we op dit vlak niet afhankelijk willen zijn van het ICTS, vooral met oog op onderhoud en reparaties. Daarnaast zijn de benodigde fiber channel adapters redelijk prijzig. Uiteraard wil de syscom ook zelf leuke dingen doen.

Algemene opzet

Het opzetten van twee storage servers, welke als mirror van elkaar data zullen functioneren. Een server zal in Seinhuis en de ander in Teehuis geplaatst worden, zodat er ruimtelijke onafhankelijkheid onstaat. De twee storage servers zullen onderling met een dedicated fiber aan elkaar verbonden worden.

Een server wordt de primary data source. Op moment dat deze uitvalt moet de ander het meteen overnemen. Bij normale werking van het gehele systeem zal zodoende slechts een enkele server “clients” voorzien van data.

Opbouw systeem

Het opslagsysteem is opgebouwd uit een aantal lagen.

Interne linkjes

DRBD:

Quick Guide naar iscsi:

Gebruik een iscsi device project page (initiator)

lvm handleiding

Open Afs

Enterprise Volume Management System

Voorbeelden en dergelijke

info bits

quote van een van de kernel.org maintainers: The second problem has to do with a hardware limitation, “master.kernel.org is still an i386 machine,” Peter explained. “It's constantly hurting for lowmem since the dentry and inode caches can only live in lowmem.” The solution for this problem is simpler, “we need a new master.kernel.org with a 64-bit CPU,” Peter stated. Efforts are currently underway to obtain the new 64-bit hardware.

Dit is wel een reden om deze machines meteen 64-bit te maken.

projecten/storage/start.txt · Last modified: 2019/01/10 19:24 by silke