Studenten Net Twente making the net wiki work

DAS

DAS en HDP (kort voor Helpdesk Programma) zijn webapplicaties die het leven van de SNT helpdesk vereenvoudigen. De eerste incarnatie van HDP was een DOS-programma van ICTS (destijds nog CIV). Later is daarop door SNT een web-versie geschreven. Dit systeem vormde de gehele ledenregistratie van SNT, in combinatie met de papieren formulieren die alle leden invulden.

HDP is ontwikkeld in de tijd dat er vaste IP's met een hostname op basis van het huisadres uitgegeven werden. Het MAC adres werd wel geregistreerd maar er werd nooit iets mee gedaan. Ondertussen zijn er wel aanpassingen gedaan maar toch is de applicatie niet in staat de huidige eisen vanuit de helpdesk te vervullen.

DAS is een project dat naar aanleiding van de bij de brand verloren gegane handtekeningen is gestart. In eerste instantie is er gefocust op een digitale authenticatie en lidmaatschapbekrachtiging.

De functionaliteit van HDP is onder te verdelen in een aantal belangrijke onderdelen: registratie van lidgegevens, registratie van MAC-adressen, userinterface om deze registraties te kunnen beheren. DAS bevat het gros van de functionaliteit die nodig is voor de registratie van de lidgegevens. RUN (Registratie UTnet, een systeem van ICTS) bevat het gros van de functionaliteit die nodig is voor de registratie van de MAC gegevens. Met enige uitbreidingen van DAS (belangrijkste is de gebruikersinterface voor de helpdesk en het verzorgen van informatie naar de operators of helpdeskers (en het bijhouden van de status van de wijzigingen)) is de functionaliteit van HDP dus volledig over te nemen.

Door in meer of mindere mate geautomatiseerde koppelingen naar RUN en andere systemen wordt belasting van de helpdesk verlaagd en dienstverlening naar de leden verbeterd. Ook self-service zal steeds meer tot de mogelijkheden gaan behoren.

Op dit moment wordt DAS ontwikkeld door de DAS commissie. Verder gebruiken we SVN icm TRAC om de bugs en source bij elkaar te houden

Plannen voor de volgende release staan op DAS TNG

commissies/das/start.txt · Last modified: 2009/04/18 20:34 by herwin